H-märkt fritidsbåt

Sverige har en unik flotta klassiska motorbåtar. Båtar som överlevt krig, vanvård, ombyggnationer och passerat förbi historiens tärande nålsögon, utan att förvanskats. Några få har dessutom överlevt utan att behöva genomgå renoveringar utan bara seglat igenom decennierna utan påverkan. Andra har tvingats landa i misär innan de dragits upp till ytan genom en pietetsfull renovering. 

Bland denna fantastiska flotta båtar, finns det ett antal båtar som är viktigare än andra. Båtar som vi kan kalla Facitbåtar. Det är båtar som mer än andra är viktiga för att berätta hur den svenska båtflottan på riktigt såg ut en gång i tiden. Båtar som på ett korrekt sätt berättar en del av vår flytande motordrivna historia så att framtida generationers entusiaster kan gå tillbaka till dessa båtar och lära sig vad som verkligen är ursprungligt.

 

För att lyfta fram dessa unika båtar, instiftar nu AB Sjöexpress H-märkningen för klassiska motorbåtar. Ett sätt att hjälpa dagens båtägare och framtida historiker att värdesätta de motorbåtar som verkligen har ett historiskt värde utöver de andra.

 

– Genom vårt professionella arbete med dessa klassiker, ser vi ett behov att belysa de båtar som är extra historiskt värdefulla, säger Anders Værnéus, en av initiativtagarna till den nya H-märkningen. Tyvärr är kunskapen fortfarande relativt låg om våra båtars historiska värde, något som vi måste värna om tydligare.

 

H-märkningen införs framför allt för att belysa vikten av att behålla båtarnas proveniens till framtiden. För att lyfta fram vikten av att renovera och bevara båtarna på ett historiskt korrekt sätt till det utseende och skick som de hade vid leveransen eller tiden strax därefter. 

 

Med en H-märkt fritidsbåt följer också ett antal fördelar:

 

– Målet är ju dessutom att underlätta för ägarna av de historiska båtarna, säger Anders Værnéus. Så att du som äger en H-märkt båt, lättare kan fortsätta att bevara och vårda din båt på bästa sätt. Det kan vara allt från rabatter på material till en billigare försäkring. Denna del kommer med tiden att växa till en allt mer intressant del av ägarskapet.

 

H-märkningen är inget du kan ansöka om utan de H-märkta båtarna utses av en grupp mycket kunniga personer ur AB Sjöexpress internationella nätverk, där båtarna istället för ägarna, utses som bärare av H-märkningen.

 

För info, ring Anders Værnéus, 0706 58 74 73 eller mejla till anders@sjoexpress.se.

Här kan du se de första 20 båtarna som H-märkts hösten 2018