H-märkta fritidsbåtar

 

Aavor

Snabbgående motorbåt byggd av Kommanditbolaget Sjöexpress på Lidingö. Båten har sedan leveransen, endast haft två ägare och är fortfarande i en mycket fint och orört originalskick med samtliga detaljer bevarade sedan byggnadsåret.

Båtens hemmahamn är i Stockholm

 

Carima

En av ytterst få bevarade campingbåtar från motorbåtens guldålder på 1950- och 1960-talet. 1000-tals campingbåtar byggdes under åren men bara ytterst få har överlevt till dags dato i ett orört skick. Carina har dessutom endast haft tre ägare sedan ny, och är bevarad med samtliga lösa detaljer kvar.

Båtens hemmahamn är i Linköping

 

Claire

Snabbgående passbåt från 1925, ritad och byggd av Gideon Forslund för beställare i Stockholm. Båten är varsamt renoverad till ett vackert bruksskick och berättar verkligen en historia om hur en båt faktiskt såg ut efter två decenniers hårt brukande. Ägs idag åter av första ägarfamiljen.

Båtens hemmahamn är i Stockholm

 

Coronet 16 Hardtop Convertible

Danska Coronet växte under 1960-talet till att bli en av världens mest kända motorbåtstillverkare. Detta exemplar är fortfarande i ett absolut nyskick och endast sparsamt använt under alla år. Båten kan genom sitt skick och utseende, stå som facit för alla renoverade av Coronetbåtar världen över. 

Båtens hemmahamn är i Stockholm

 

Darling II

En av få bevarade motorkanoter. En båttyp som i stort sett helt försvunnit ur den svenska motorbåtshistorien. Båtarna var ofta lätt och tunt byggda och slets snart ned till oanvändbarhet. Darling II har överlevt tack vare en lång period av uppläggning, så att hon idag fortfarande är i ett mycket fint och komplett originalskick med en komplett proveniens.

Båtens hemmahamn är i Linköping

 

Eugen

Motoryacht, fd ångyacht, byggd på beställning av Kungahuset och fungerade som officiell yacht i nästan 100 år. Yachten är fortfarande i ett mycket fint originalutseende och berättar om Hovets behov att röra sig i de vattenmiljöer som omgärdar Stockholm och dess omgivningar.

Båtens hemmahamn är i Stockholm.

 

Fiorella

Snabbgående motorbåt byggd 1912 efter CG Petterssons ritningar på Bröderna Larssons motorbåtsvarv i Kristinehamn. Båten representerar den tidiga utvecklingen av det som ett antal decennier senare skulle blir daycruisern, samt också belyser den stora kunskap och det stora antal båtvarv som fanns runt hela Sverige med mycket skickliga hantverkare och företagsledare.

Båtens hemmahamn är i Stockholm.

 

Gri Gri II

Motorsnipa, byggd i Blekinge som nöjesbåt med skärgårdens lokala yrkesbåtstraditioner som utgångspunkt. Båten användes sedan i Stockholms skärgårds ”fina salonger” och representerar därför en tidig utveckling där yrkesbåten och fritidsbåten korsats till en ny produkt inom motorbåtens utveckling. Båten är idag i ett mycket slitet men komplett originalskick med endast två ägare sedan ny. 

Båtens hemmahamn är i Stockholm.

 

Indra

Dubbelruffad motorkryssare ritad av CG Pettersson och byggd på Djursholms båtvarv 1937. Båten har, sedan den byggdes varit i samma familjs äg och är fortfarande i ett mycket fint orört originalskick. 

Hemmahamnen är Örnsköldsvik

 

Lilian II

Motoryacht av internationell klass, ritad av CG Pettersson 1916 och sålunda den största konstruktion som byggts efter dennes ritningar. Yachten är åter i ett mycket fint originalutseende och berättar om en tid då kriget gav stora ekonomiska möjligheter för de som hanterade situationen. Till båten finns också en mycket intressant proveniens.

Båtens hemmahamn är London, England.

 

Loris

Expresskryssare, ritad av Knut Ljungberg och byggd på Hästholmsvarvet på beställning av finansmannen Ivar Kreuger. Båten representerar den yppersta lyx som gick att få i Sverige innan första världskriget och är idag, efter en omfattande renovering, återställd till sitt originalutseende. Båten har dessutom en mycket väl dokumenterad och intressant proveniens .

Båtens hemmahamn är i Stockholm

 

May

Förruffad motorbåt byggd i Frankrike 1907. Båten är en av de äldsta bevarade importerade motorbåtarna och är fortfarande i ett mycket väl bevarat originalutseende med en väl dokumenterad proveniens

Hemmahamnen är i Strömstad

 

Motorbåten

Förruffad utombordsmotorbåt, byggd i mahogny efter Jac M Iversens ritningar. Båten är fortfarande i ett komplett orört originalskick efter många års landförvaring, men har varsamt blivit genomgången och lyft till ett fantastiskt fint skick. 

Båtens hemmahamn är i Stockholm

 

Ped

Snabbgående motorbåt byggd av amerikanska Chris Craft och levererad till sin första ägarfamilj i Eskilstuna 1937. Båten har endast haft en ägare genom alla år och är fortfarande i ett mycket välbevarat originalskick men med små väl dokumenterade ändringar gjorda genom decennierna och är endast renskrapad en gång genom alla år. Har fortfarande kvar sina originaltillbehör från byggnadsåret.

Båtens hemmahamn är Mälarbaden/Rimforsa

 

Plurr

Ruffad motorbåt, byggd 1906 på Motor AB Reversator efter CG Petterssons ritningar. Båten är en av Sveriges äldsta bevarade motorbåtar och har en fantastisk proveniens med bland annat en ägare under 70 år. Är idag varsamt återställd till sitt originalutseende och visar genom detta på motorbåtens tidiga utseende och form.

Båtens hemmahamn är i Stockholm

 

Sigull

Förruffad motorbåt, ritad av CG Pettersson och byggd av Fröbergs båtvarv på Lidingö. Båten är fortfarande kvar i första familjens ägo och har bevarats i ett mycket fint och orört originalskick och kan fortfarande berätta precis hur båtbyggarmästaren Karl Fröberg byggde Sveriges bäst byggda motorbåtar. 

Båtens hemmahamn är i Stockholm

 

Sjökatten

Snabbgående motorbåt, byggd 1957 på Ingmarsö på beställning av familjen Åhlén. Båten byggdes med de kända båttillverkarna Chris Craft  och Riva som förebild, men med ”försvenskade” linjer som togs fram på fri hand av båtbyggaren Gunnar Björklund. Båten representerar idag skickligheten hos Sveriges lokala båtbyggare samt en design-era då flärd och fart stod högt i kurs. 

Båtens hemmahamn är i Stockholm.

 

Solavæ

Snabbgående passbåt byggd i Finland 1921 för svensk beställare. Båten har under alla år förvarats i sitt båthus och är fortfarande i ett mycket fint och orört originalskick med samtliga lösa detaljer bevarade. Dessutom är originalmotorn fortfarande kvar i båten, som ännu ägs av sin beställar-familj.

Båtens hemmahamn är i Rimforsa

 

Taifun

Salongsmotorbåt, byggd 1908 på varv i Örebro efter Albin Anderssons ritningar. Båten representerar den tidiga salongsbåtens utseendeideal med en lång försalong där styrplatsen från början var belägen akterom densamma. Båten är idag i ett mycket fint skick och har en intressant och komplett proveniens.

Båtens hemmahamn är på Öland

 

Vi Tre

Salongsbåt byggd i mahogny 1907 på Gustaf Ericssons Automobilfabrik i Stockholm. Idag återställd från ett upphuggningshotat skick till ett mycket fint originalutseende. Båtens pietetsfulla renovering berättar idag om hur motorbåtens tidiga försök till bekväm blåsfri färd löstes. Till båten finns också en väl dokumenterad proveniens. 

Båtens hemmahamn är i Stockholm.