top of page

ELISE

Efter att båten byggdes på Vätövarvet är det ju inte svårt att se att den även stått förlaga åt Karl Henning Fredriksson senare modell Vätö kabin om även linjerna och byggnadsätt förenklats betydligt. Einar Blomqvist beskrev båten så här i Till Rors #17 1952: “Det är ingen överdrift att påstå att vidstående motorkryssare, ritad av ingenjör Jack M Iversen fyller praktiska krav, dessutom har den elegans och stil. Liksom inom bilindustrin har konstruktörerna under de senaste årtiondena arbetat på mera fartbetonat utpräglade formelement för motorbåtarna, och det gäller inte bara skrovets linjer utan också dekor, utsmyckning och formgivning av nödvändiga och praktiska detaljer. Vad man strävar mot är en syntes, en fullständigt genomförd stil, som samtidigt fyller varje anspråk på användbarhet. Den har linjer, som tilltalar nutidsmänniskans känsla för fart, men på samma gång kan den uppvisa en bebolighet, som inte är så vanlig i strömlinjeformade båtar

Välkommen till ett vackrare båtliv!

Pris: 195.000 kr

 

Skicka din intresseförfrågan här:

bottom of page