top of page

SPOLEN

Det är få båtar som har levt hela sitt liv i en och samma familj. Men den underbara Ruben Östlund-ritade passbåten Spolen från 1925, har blivit beställarfamiljen Ericsson trogen un- der hela sitt liv. Den har nyttjats så flitigt som en fritidsbåt kan bli nyttjad, men alltid mycket väl omhändertagen och vintertid ömt vårdad av den legendariske varvsägaren Robert Frodé på Tynningö utanför Waxholm.

Nu ska dock Spolen bli pensionär och för första gången räknas som en klassisk båt i alla dess innebörder. Nu är hon åtkomlig för dig som vill ha en av Ruben Östlunds mest linjesköna passbåtar och dessu- tom en av de allra första båtarna har ritade. Hon behöver en varsam genomgång från för till akter, men har allt, och då menar vi allt, bevarat från de många Ericssonska åren. Blir det du som tar chansen?

Pris: 75.000 kr

 

Skicka din intresseförfrågan här:

bottom of page